SBD Rožnov / Clanek / Shromáždění delegátů 2019

Shromáždění delegátů 2019

Út, 14. 5. 2019 -- Správce

Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm

svolává shromáždění delegátů, které se uskuteční dne 30. května 2019 od 15:00 hodin
v „Restaurace – Záhumení“, v budově Elektroprojekty, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Program

  1. Zahájení, volba orgánů SD
  2. Výroční zpráva za rok 2018
  3. Zpráva kontrolní komise k výroční zprávě a roční účetní závěrce za rok 2018
  4. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018
  5. Občerstvení, diskuze
  6. Usnesení SD a závěr

                                                                 představenstvo SBD Rožnov                                            

 

Delegáti obdrží delegační lístek včetně výroční zprávy za rok 2018 na aktivu dne 15.5.2019.