SBD Rožnov / Clanek / Uzamykání vchodů

Uzamykání vchodů

St, 9. 10. 2013 -- Správce

Na SBD Rožnov bylo opakovaně doručeno upozornění Policie ČR, Obvodní oddělení Rožnov,  na nezamčené vchodové dveře do panelových domů v nočních hodinách.

Otevřené vchody panelových domů dávají příležitost ke vloupáním do sklepních prostor a sklepních kójí, nebo ke krádežím věcí ze společných prostor.

Vzhledem k blížícímu se zimnímu období může docházet i k přespávání cizích osob.

Proto zejména v nočních hodinách dbejte na řádné uzavření, popř. uzamčení vchodových dveří do Vašeho domu.

Pokud nejsou domovní dveře řádně zajištěny, dochází i k porušení Domovního řádu, čl. IX, odst. 2 :

V době nočního klidu (22.00 – 06.00 hod) musí být dům uzamčený a to tak, aby bylo zabráněno vstupu cizím osobám.