SBD Rožnov / Služby / Poplatky

Poplatky

Schválené úhrady za úkony

Úhrady za úkony družstva platí členové nebo nečlenové družstva, z jejichž podnětu družstvo zajišťuje příslušné administrativní úkony.

Položka Cena Cena s DPH
základní členský vklad   (nepodléhá DPH) 500 500
zápisné 500 605
hodinová zúčtovací sazba pro údržbu 289 350
sepsání potvrzení o přechodu nájmu družstevního bytu při:    
převodu družstevního podílu na cizí osobu
6529 7900
převodu družstevního podílu na manžela nebo na přímého příbuzného
1074 1300
převodu družstevního podílu nebydlícího člena
1000 1210
výměně bytu
3140 3800
dohoda bývalých manželů o zániku společných práv a členství 124 200
za udělení souhlasu k podnájmu bytu 3306 4000
opakovaný souhlas k již schválenému souhlasu k podnájmu bytu(stejný podnájem) 124 150
dodatečný souhlas k podnájmu bytu, který nebyl řádně dopředu schválen 5000 6050

podnájem bytu na dobu určitou pro firmy

4000

4840

nezbytně nutné náklady u převodu bytu do osobního vlastnictví 3554 4300
změna prohlášení vlastníka na žádost SVJ 1000 1210
služby na vyžádání:    
evidence nového vlastníka
430 520
vydání opisu nájemní smlouvy
165 200
zhotovení kopie nebo opisu z členského spisu starších více než 1 rok
248 300
sepsání dohody o splátkách dluhu
620 750
vystavení přehledu o úhradě nájmu
33 40
potvrzení o členství v družstvu a o nájmu bytu pro převod do vlastnictví
50 61
zhotovení kopie stanov
83 100
potvrzení o pojištění bytu v rámcové smlouvě
99 120
povolení přestavby bytového jádra a stavebních úprav v bytě
826 1000
povolení zasklení balkónu a lodžií
826 1000
vyhledání a vydání kopií technické dokumentace bytu nebo domu z archivu
248 300
poplatek za odečet bytového vodoměru
5 6
        poplatek za odečet ITN 8 10
hodinová sazba za zpětně či nestandardní úkony pro samosprávy 331 400
výpočet anuity a úvěru pro mimořádnou splátku při převodu bytu do vlastnictví 331 400
minimální částka za nestandardní úkon 165 200
úhrada při změně nájmu na vlastní žádost 41 50
úhrada při změně doručovací adresy na vlastní žádost 41 50
úhrada za úkon na pokladně SBD 20 24
úhrada za úkon na pokladně vlastníků v SVJ 30 36
úhrady za upomínání dlužného nájemného obyčejná upomínka 41 50
doporučená upomínka 74 90
upomínka právního zástupce družstva 579 700
zpracování mimořádného vyúčtování na více osob 248 300
vratná záloha původního uživatele při  vyúčtování na více osob? 3000 3000
poplatek za porušení povinnosti zpřístupnit byt 248        300

Schválené úhrady za úkony