Služby pro uživatele

Ikona uživatelé

Jste členem družstva, vlastníkem bytu, či jeho nájemcem?

více »

Služby pro SVJ

Ikona SVJ

Máte společenství vlastníků jednotek  nebo podobnou formu vlastnictví domu?

více »

Kabelová televize

Ikona televize

SBD Rožnov již kabelovou televizi neprovozuje

více »

Novinky

SBD Rožnov vyhlašuje veřejnou soutěž dle §1772 ZOZ - vyzýváme k předložení cenové nabídky na dodávku stavebních prací specifikovaných v níže uvedených podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Termín podání nabídky - do 2.4.2015.

Výzva

Projektová dokumentace

Od 1.1.2015 vstoupila v platnost novelizovaná Směrnice o činnostech při zajišťování správy domu, postupu svolávání, jednání a vyhodnocení hlasování samospráv a činnosti výboru samospráv vydaná na základě zmocnění shromáždění delegátů ze dne 5. 6. 2014.

- umístěna v v odkaze - Dokumenty - předpisy - směrnice

PENB - domů ve správě SBD Rožnov jsou zveřejněny v záložce dokumenty - průkazy.

Stránky