Služby pro uživatele

Ikona uživatelé

Jste členem družstva, vlastníkem bytu, či jeho nájemcem?

více »

Služby pro SVJ

Ikona SVJ

Máte společenství vlastníků jednotek  nebo podobnou formu vlastnictví domu?

více »

Kabelová televize

Ikona televize

SBD Rožnov již kabelovou televizi neprovozuje

více »

Novinky

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna

Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zůstává i v roce 2014 nadále v platnosti v původní podobě.

Dne 12.12.2013 proběhlo mimořádné shromáždění delegátů SBD Rožřnov. Na programu bylo schválení nových stanov družstva. Tyto stanovy byly schváleny všemi přítomnými delegáty a jsou od 1.1.2014 platné.

Stanovy 2014 jsou umístěny zde.

Stránky